چگونه اعتبار کسب کنیم؟ 

به سادگی می‌توانید با مشارکت در ویت‌رین، اعتبار کسب کنید.

تکمیل فرم پروفایل

با ثبت اطلاعات مورد نیاز، پروفایل خود را کامل کرده
و ۱۰۰ ویتون معادل ۱۰٬۰۰۰ تومانء دریافت کنید.

تکمیل اطلاعات پروفایل

۱۰۰ +

ساخت حساب

با ساخت حساب دیجیتال ویت‌رین،
۲۰۰ ویتون معادل ۲۰٬۰۰۰ تومانء دریافت کنید.

ساخت حساب دیجیتال

۲۰۰ +

بازی کردن

در هر ۲۴ ساعت ۳۰ بار شانس برنده شدن
و کسب ۶۰ ویتون معادل ۶.۰۰۰ تومان در هر کدام از بازی‌ها را دارید!
هربازی ۶۰*۱۰ بازی= ۶۰۰ ویتون روزانه

روزانه از هر بازی

۶۰ +

ماموریت روزانه

هر یک ساعت و روزانه ۲۴ بار فرصت کسب
۲۴ ویتون معادل ۲٬۴۰۰ تومانء را دارید.

کسب اعتبار روزانه

۲۴ +

معرفی دوستان

با استفاده از کد معرف، دوستانتان را دعوت کرده
و ۱۰۰ ویتون معادل ۱۰٬۰۰۰ تومانء دریافت کنید.

دعوت هر یک نفر

۱۰۰ +

تیم ما همواره در جستجوی راهکارهای نوآورانه برای افزایش امکانات و پتانسیل مراحل کسب درآمد شما می‌باشد.