برداشت موجودی نقدی

وارد کیف پول شوید، گزینه برداشت اعتبار را انتخاب کنید، میزان مورد نظر و درگاه بانکی را انتخاب کنید. پیش‌نیاز برداشت اعتبارات این است که اعتبار مورد نیازتان را به بیتون تبدیل کرده سپس به ریال تبدیل کنید.

راهنمایی مرتبط