انتقال اعتبار

 این بخش امکان ارسال اعتبارهای ویت‌رین به کیف پول دوستان‌تان را به شما می‌دهد. برای انجام این عملیات:

  • ۱. وارد کیف پول خود شوید.
  • ۲. به بخش “انتقال اعتبار” بروید.
  • ۳. ویت‌‌آیدی مقصد را وارد کنید.
  • ۴. مقدار اعتباری که می‌خواهید انتقال دهید، را وارد کنید.
  • ۵. درخواست انتقال را تایید کرده و دستور را ارسال کنید. 

 

توجه داشته باشید، در هر ۲۴ ساعت محدودیت انتقال ۵ بیتون، وجود دارد.

راهنمایی مرتبط