روش‌های بازی 

روش‌های بازی 

در ویت‌رین شما میتوانید در حالت‌ها و روش‌های متنوعی به ویتون برسید . روش‌های بازی در حالت‌های تک نفره – دوئل دونفره و رقابت گروهی برای بازی ارائه شده است .

 

راهنمایی مرتبط